Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Aby zapewnić kompleksowość oferty naszego biura rachunkowego, proponujemy naszym klientom prowadzenie ksiąg handlowych, obejmujące dokładną ewidencję...

Biuro rachunkowe Fiskus


Prowadzimy swoją działalność już od 1999 roku. Posiadamy licencję Ministra Finansów nr 15747 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC. Pracownicy Biura mają kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Zatrudniamy osoby, które reprezentują trzy pokolenia. Biuro rachunkowe FISKUS rozpoczęło swoją działalność obsługując księgowość 7 podmiotów gospodarczych. Pierwszą siedzibą biura był lokal przy ul. Konopnickiej 24 w Bydgoszczy. Po roku działalności przenieśliśmy siedzibę do obecnie zajmowanych lokali przy ul.Chodkiewicza 19 w Bydgoszczy.

Obecnie świadczymy swoje usługi dla około 100 podmiotów gospodarczych. Są to firmy reprezentujące następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej: osoby fizyczne (spółki cywilne, spółki jawne) oraz osoby prawne (spółki z o.o., stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, koła łowieckie, stowarzyszenia). Tematyka prowadzonych działalności to handel (hurtowy i detaliczny) a także usługi:

  • transportowe krajowe i międzynarodowe,
  • rozwoju kultury i sportu,
  • pośrednictwa finansowego,
  • obrotu nieruchomościami oraz wierzytelnościami,
  • porad prawnych,
  • rekreacji i sportu,
  • tłumaczeń,
  • usług medycznych,
  • ubezpieczeń,
  • budowlanych czy usług krawieckich.

Jesteśmy otwarci na firmy, które prowadzą swoją działalność bądź w kooperacji z partnerami unijnymi bądź działającymi na terenie Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Mamy doświadczenie w tym zakresie, a w szczególności z firmami współpracującymi ze Szwecją, Włochami, Hiszpanią czy Anglią.

Firma, która zgłosi swój akces współpracy z nami zawiera stosowną umowę o prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu czy ksiąg rachunkowych a także innych ewidencji wymaganych przepisami prawa a dotyczących działalności gospodarczej.