Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Obowiązkiem podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji od towaru i usług . Podstawą sporządzenia deklaracji  może być...

Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Na płatnika  składek ciąży obowiązek rozliczenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. Podatnik...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań...

O firmie

Biuro rachunkowe Fiskus


Prowadzimy swoją działalność już od 1999 roku. Posiadamy licencję Ministra Finansów nr 15747 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC. Pracownicy Biura mają kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Zatrudniamy osoby, które reprezentują trzy pokolenia. Biuro rachunkowe FISKUS rozpoczęło swoją działalność obsługując księgowość 7 podmiotów gospodarczych. Pierwszą siedzibą biura był lokal przy ul. Konopnickiej 24 w Bydgoszczy. Po roku działalności przenieśliśmy siedzibę do obecnie zajmowanych lokali przy ul.Chodkiewicza 19 w Bydgoszczy.

Obecnie świadczymy swoje usługi dla około 100 podmiotów gospodarczych. Są to firmy reprezentujące następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej: osoby fizyczne (spółki cywilne, spółki jawne) oraz osoby prawne (spółki z o.o., stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, koła łowieckie, stowarzyszenia). Tematyka prowadzonych działalności to handel (hurtowy i detaliczny) a także usługi:

  • transportowe krajowe i międzynarodowe,
  • rozwoju kultury i sportu,
  • pośrednictwa finansowego,
  • obrotu nieruchomościami oraz wierzytelnościami,
  • porad prawnych,
  • rekreacji i sportu,
  • tłumaczeń,
  • usług medycznych,
  • ubezpieczeń,
  • budowlanych czy usług krawieckich.

Jesteśmy otwarci na firmy, które prowadzą swoją działalność bądź w kooperacji z partnerami unijnymi bądź działającymi na terenie Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Mamy doświadczenie w tym zakresie, a w szczególności z firmami współpracującymi ze Szwecją, Włochami, Hiszpanią czy Anglią.

Firma, która zgłosi swój akces współpracy z nami zawiera stosowną umowę o prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu czy ksiąg rachunkowych a także innych ewidencji wymaganych przepisami prawa a dotyczących działalności gospodarczej.