Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań...

Księgi Handlowe

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań, a także prowadzenie szczegółowych ewidencji dotyczące działalność firmy). Księgi handlowe przedsiębiorstwa powinny być prowadzone w sposób rzetelny i jasny. Firma zobowiązana jest do stworzenia sprawozdania finansowego, należy ująć wszystkie osiągnięcia przychody i koszty które obciążają je, dotyczące roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.