Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Na płatnika  składek ciąży obowiązek rozliczenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. Podatnik...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Obowiązkiem podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji od towaru i usług . Podstawą sporządzenia deklaracji  może być...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań...

Rozliczanie opłat podatkowych

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest jako nadwyżka  Sumy przychodów nad kosztami w roku podatkowym  Wyjątkiem są  przychody kwalifikowane do zwolnień przedmiotowych. Natomiast odzienie rozliczamy podatek od sprzedaży nieruchomości . Oznacza to że nie są one wliczane w  ogólnego dochodu , odbywa się on w formie ryczałtu.