Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań...

Rozliczanie opłat podatkowych

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest jako nadwyżka  Sumy przychodów nad kosztami w roku podatkowym  Wyjątkiem są  przychody kwalifikowane do zwolnień przedmiotowych. Natomiast odzienie rozliczamy podatek od sprzedaży nieruchomości . Oznacza to że nie są one wliczane w  ogólnego dochodu , odbywa się on w formie ryczałtu.