Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Na płatnika  składek ciąży obowiązek rozliczenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. Podatnik...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Obowiązkiem podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji od towaru i usług . Podstawą sporządzenia deklaracji  może być...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań...

Rozliczanie ZUS

Na płatnika  składek ciąży obowiązek rozliczenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. Podatnik jest także zobowiązany do  rozliczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy i Fundusz gwarantowany Świadczeń  pracowniczych (jeżeli ma obowiązek ich płacenia) za każdy miesiąc. Podatnik uprawniony jest do wypłaty ubezpieczenia społecznego lub świadczeń finansowych z budżetu państwa