Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Na płatnika  składek ciąży obowiązek rozliczenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. Podatnik...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Obowiązkiem podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji od towaru i usług . Podstawą sporządzenia deklaracji  może być...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań...

INFORMACJE

INFORMACJE (4)

Rozliczanie ZUS

Na płatnika  składek ciąży obowiązek rozliczenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. Podatnik jest także zobowiązany do  rozliczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy i Fundusz gwarantowany Świadczeń  pracowniczych (jeżeli ma obowiązek ich płacenia) za każdy miesiąc. Podatnik uprawniony jest do wypłaty ubezpieczenia społecznego lub świadczeń finansowych z budżetu państwa 

Ewidencja VAT

Obowiązkiem podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji od towaru i usług . Podstawą sporządzenia deklaracji  może być tylko ewidencja VAT prowadzona rzetelnie i niewadliwie czyli żeby wynikało z niej dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania wysokości podatku należnego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub podlegającej zwrotowi z urzędu.

Rozliczanie opłat podatkowych

Rozliczenie opłat podatkowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać że dochód rozumiany jest jako nadwyżka  Sumy przychodów nad kosztami w roku podatkowym  Wyjątkiem są  przychody kwalifikowane do zwolnień przedmiotowych. Natomiast odzienie rozliczamy podatek od sprzedaży nieruchomości . Oznacza to że nie są one wliczane w  ogólnego dochodu , odbywa się on w formie ryczałtu.

Księgi Handlowe

Firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości ( dokładna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań, a także prowadzenie szczegółowych ewidencji dotyczące działalność firmy). Księgi handlowe przedsiębiorstwa powinny być prowadzone w sposób rzetelny i jasny. Firma zobowiązana jest do stworzenia sprawozdania finansowego, należy ująć wszystkie osiągnięcia przychody i koszty które obciążają je, dotyczące roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.
Subskrybuj to źródło RSS