Oferta

ROZLICZANIE WSZYSTKICH OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH, WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA W TYM OPŁAT OD UŻYWANIA SAMOCHODÓW

Oferowane usługi:

  • Księgi Handlowe
  • Karta Podatkowa
  • Ewidencje dla ryczałtowców
  • Ewidencje VAT
  • Rozliczenia ZUS
  • Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS, VZM
  • KPiR, ZUS, prawo pracy
  • i wiele innych usług...

Świadczy usługi w zakresie rozliczenia zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od dnia 1.05.2004r., powszechnie zwanych "VAT od materiałów budowlanych" - VZM. Zapraszamy z fakturami za poniesione wydatki oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, do biura w Bydgoszczy. TEL. 52 3210107