Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Aby zapewnić kompleksowość oferty naszego biura rachunkowego, proponujemy naszym klientom prowadzenie ksiąg handlowych, obejmujące dokładną ewidencję...

Biuro rachunkowe Fiskus

Witamy na naszej stronie internetowej. Biuro rachunkowe FISKUS rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku, obsługując księgowość 7 podmiotów gospodarczych. Nasze biuro księgowe mieściło się początkowo przy ul. Konopnickiej 24 w Bydgoszczy. Po roku przenieśliśmy siedzibę do obecnie zajmowanych lokali przy ul.Chodkiewicza 17 w tym samym mieście.

Posiadamy licencję Ministra Finansów nr 15747 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług, dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC. Pracownicy biura księgowego posiadają wysoką wiedzę i kwalifikacje zawodowe, które skutkują wysokim poziomem obsługi klientów biura.

Obecnie świadczymy swoje usługi księgowe dla około 150 podmiotów gospodarczych. Są to firmy reprezentujące różne formy prowadzenia działalności gospodarczej księgi KPiR oraz ksiąg handlowych, w tym osoby fizyczne (spółki cywilne, spółki jawne) oraz osoby prawne (spółki z o.o., stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, koła łowieckie, stowarzyszenia). Tematyka prowadzonych działalności przez naszych klientów to handel (hurtowy i detaliczny), a także usługi:

  • produkcji,
  • transportowe krajowe i międzynarodowe,
  • rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
  • pośrednictwa finansowego,
  • obrotu nieruchomościami oraz wierzytelnościami,
  • porad prawnych,
  • tłumaczeń,
  • usług medycznych,
  • ubezpieczeń,
  • budowlanych czy krawieckich.

Jesteśmy otwarci na firmy, które prowadzą swoją działalność bądź w kooperacji z partnerami unijnymi, bądź podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Mamy doświadczenie w tym zakresie, w szczególności z przedsiębiorstwami współpracującymi ze Szwecją, Włochami, Hiszpanią, Anglią czy Niemcami.

Firma, która zgłosi swój akces współpracy z naszym biurem rachunkowym, zawiera stosowną umowę o prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu, rachunkowych, a także innych ewidencji wymaganych przepisami prawa a dotyczących działalności gospodarczej.

Zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem składek ZUS. Nasze biuro zajmuje się również usługą kadrowo-płacową. Na koniec każdego roku obrachunkowego składamy elektronicznie deklaracje roczne oraz informacje podatkowe PIT-11 za pracowników. Świadczymy usługi rachunkowe w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, dzięki którym łatwiej będzie koordynować obrotem towarów w przedsiębiorstwie, przepływem pieniędzy, a także rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Pomagamy naszym klientom rzetelnie rozliczać się z podatku VAT, poprawnie prowadzić rejestr kupna i sprzedaży towarów, a także składać roczne deklaracje podatkowe przedsiębiorstwa oraz pracowników firmy. Biuro rachunkowe FISKUS reprezentuje również klientów przed organami podatkowymi oraz prowadzi w ich imieniu korespondencję z instytucjami publicznymi.