Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Aby zapewnić kompleksowość oferty naszego biura rachunkowego, proponujemy naszym klientom prowadzenie ksiąg handlowych, obejmujące dokładną ewidencję...

Rozliczanie opłat podatkowych

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący podatek dochodowy od osób fizycznych. Do tego typu usług podchodzimy elastycznie i ich zakres ustalamy wspólnie z klientem, dzięki temu możemy zapewnić pełne zadowolenie odbiorcy.

W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta proponujemy przede wszystkim przygotowywanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, sporządzanie różnego rodzaju deklaracji (dotyczących chociażby VAT), prowadzenie niezbędnych ewidencji oraz rejestrów czy reprezentacja klientów przed organami podatkowymi, takimi jak ZUS czy PFRON.

Dzięki naszym usługom księgowym klienci mogą zająć się promocją oraz rozwojem własnej firmy, bez konieczności przygotowywania i przesyłania czasochłonnej dokumentacji.

Jednocześnie warto pamiętać, że dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami w danym roku podatkowym. Jednak od tej reguły istnieją również pewne wyjątki. Są to przede wszystkim przychody kwalifikowane do zwolnień przedmiotowych. Poza tym podatek od sprzedaży nieruchomości rozliczany jest oddzielnie. Zalicza się on do ryczałtu, a nie jako ogólny dochód.