Rozliczanie ZUS

INFORMACJE marzec 4, 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z...

Ewidencja VAT

INFORMACJE marzec 4, 2016

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji...

Rozliczanie opłat podatkowych

INFORMACJE marzec 4, 2016

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący...

Księgi Handlowe

INFORMACJE marzec 4, 2016

Aby zapewnić kompleksowość oferty naszego biura rachunkowego, proponujemy naszym klientom prowadzenie ksiąg handlowych, obejmujące dokładną ewidencję...

Rozliczanie ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanego Świadczeń Pracowniczych (w przypadku takiego obowiązku). W związku z tym nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe rozliczanie ZUS, w tym:

 • * pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,
 • * wsparcie podczas sporządzania miesięcznych oraz rocznych deklaracji,
 • * prowadzenie obliczeń wysokości składek,
 • * rejestrowanie nowo przyjętych pracowników,
 • * korektę dokumentów,
 • * aktualizację danych podatnika (zmiany stosunku pracy),
 • * gromadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • * wysyłanie dokumentów zatrudnionych osób (zwolnienia lekarskie, zaświadczenia związane z zasiłkami).

Oprócz tego proponujemy pełne wsparcie naszych doświadczonych doradców księgowych, a także kontrolę nad prowadzoną przez nas dokumentacją oraz pośrednictwo między firmą a ZUS-em.

Nasze biuro rachunkowe pozostaje otwarte na potrzeby Klientów korzystających z naszych usług. Ofertę dopasowujemy do aktualnych oczekiwań. Gwarantujemy przy tym pełne bezpieczeństwo danych i znaczne oszczędności czasowe, co umożliwia skupienie na innych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Ewidencja VAT

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji potrzebna jest niewadliwa i rzetelnie przeprowadzana kontrola sprzedaży oraz mienia. Z reguły przyjmuje formę uproszczoną w postaci PKPiR (Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów) bądź pełną jako księgi rachunkowe.

W tym przypadku wsparcie biura rachunkowego jest nieocenione. Świadczymy usługi księgowe obejmujące:

 • * prowadzenie uproszczonej oraz pełnej księgowości (w skład wchodzi ewidencja m.in. środków trwałych, zdarzeń gospodarczych, wartości materialnych i niematerialnych, wyposażenia, kupna i sprzedaż, pożyczek itd.),
 • * przygotowywanie ewidencji od towarów i usług,
 • * prowadzeniu dokumentacji,
 • * sporządzanie deklaracji,
 • * kontrolowanie należności oraz zobowiązań przedsiębiorstwa,
 • * określanie przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • * składanie rocznych deklaracji podatkowych.

Osoby korzystające z naszych usług rachunkowych mogą liczyć na pełne wsparcie naszego biura w kwestii sporządzania niezbędnej dokumentacji. Służymy również fachową poradą w razie wątpliwości związanych z ewidencjonowaniem towarów oraz usług. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.

Rozliczanie opłat podatkowych

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący podatek dochodowy od osób fizycznych. Do tego typu usług podchodzimy elastycznie i ich zakres ustalamy wspólnie z klientem, dzięki temu możemy zapewnić pełne zadowolenie odbiorcy.

W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta proponujemy przede wszystkim przygotowywanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, sporządzanie różnego rodzaju deklaracji (dotyczących chociażby VAT), prowadzenie niezbędnych ewidencji oraz rejestrów czy reprezentacja klientów przed organami podatkowymi, takimi jak ZUS czy PFRON.

Dzięki naszym usługom księgowym klienci mogą zająć się promocją oraz rozwojem własnej firmy, bez konieczności przygotowywania i przesyłania czasochłonnej dokumentacji.

Jednocześnie warto pamiętać, że dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami w danym roku podatkowym. Jednak od tej reguły istnieją również pewne wyjątki. Są to przede wszystkim przychody kwalifikowane do zwolnień przedmiotowych. Poza tym podatek od sprzedaży nieruchomości rozliczany jest oddzielnie. Zalicza się on do ryczałtu, a nie jako ogólny dochód.

Księgi Handlowe

Aby zapewnić kompleksowość oferty naszego biura rachunkowego, proponujemy naszym klientom prowadzenie ksiąg handlowych, obejmujące dokładną ewidencję wszystkich operacji gospodarczych należności i zobowiązań. Prowadzimy także szczegółową ewidencję dotyczącą samej działalności firmy klienta.

Jeśli księgowość i wszystkie inne kwestie związane z tego typu dokumentami Cię przerastają, zgłoś się do nas. Wszystkie księgi handlowe są bowiem niezwykle ważne w każdej działalności gospodarczej. Stanowią one podstawę do stworzenia sprawozdania finansowego, dlatego powinny być prowadzone zarówno rzetelnie, jak i jasno.

Nasze biuro rachunkowe prowadzi księgi handlowe na podstawie uzyskanych dowodów księgowych. Dzięki odpowiednim procedurom prowadzona przez nas dokumentacja jest na tyle jasna, że w każdym momencie możliwa jest analiza sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa.

Tego typu usługi świadczymy wszystkim podmiotom, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg handlowych. Są to najczęściej spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki jawne osób fizycznych i inne.

Jeśli więc zależy Ci na tym, aby w przejrzysty sposób prowadzić wszystkie kwestie finansowo-handlowe Twojej firmy, zgłoś się do nas! Na bieżąco udokumentujemy wszystkie transakcje zgodnie z umową oraz aktualnymi przepisami prawa.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gregsoftpl/ftp/fiskusbiuro.pl/public_html/templates/gregsoft/html/com_k2/templates/default/user.php on line 135